Nieuws

juni 2016 : SORTEREN EN RECYCLEREN, een absolute noodzaak voor onze toekomst.

Horizon Net drukt ons deze zomer opnieuw met de neus op de feiten: sorteren en recycleren blijft een belangrijke opdracht. Niet enkel voor een proper Knokke-Heist, maar voor een leefbare toekomst op een gezonde planeet.

Een nobele doelstelling die begint in onze naaste omgeving: dijk en stranden proper houden, correct aanbieden van het huisvuil, de afvalkorven gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn…We zijn op de goede weg, maar het einddoel is nog niet bereikt. Met de nieuwe campagne wordt de sensibilisering verder gezet.

> lees meer (PDF)

juli 2015 : Netheidscampagne 2015 met Nettie in de hoofdrol

Jaar na jaar levert afvalconcessionaris Horizon Net grote inspanningen om Knokke-Heist proper en net te houden, zowel voor de eigen inwoners als voor de tienduizenden toeristen en tweedeverblijvers. Informeren en motiveren blijft daarbij een belangrijke doelstelling om de juiste gedragswijziging door te voeren in de manier waarop we omgaan met sorteren, recycleren en afval in het algemeen. Met dit doel voor ogen werd in 2014 een ludiek figuurtje in het leven geroepen: Nettie. Wegens de positieve resultaten die deze aanpak met zich meebracht, werd beslist om ook in 2015 op de ingeslagen weg verder te gaan.

A star is born…
Van bij de start maakte ‘Nettie’ een blitzcarrière. Hoewel het sympathieke figuurtje in de vorm van een restafvalzak in 2014 nog een bijrol vertolkte, krijgt ‘Nettie’ dit jaar de hoofdrol toegewezen als centrale thema op alle communicatiedragers. Vorig jaar werd een YouTube filmpje met ‘Nettie’ zeer druk bekeken. In het ludieke filmpje werd getoond hoe we op de juiste manier met ons afval in en rond het huis moeten omgaan. Vooral de jeugd voelde zich hierdoor sterk aangesproken. Om die reden zal ook in 2015 dit YouTube filmpje verder gepromoot en ondersteund worden.

netheidscampagne-2015

Nieuwe campagne 2015
Op alle affiches zal ‘Nettie’ in vol ornaat te zien zijn met een visnetje in de hand. Dit visnetje is nog steeds een populair en geliefkoosd stuk speelgoed aan de waterlijn en moet ons ervan bewust maken dat er nog steeds te veel zwerfvuil rondslingert op het strand, de dijk en de straten. De affiche is voorzien van de slogan ‘HOU HET NET’ die hiermee een dubbele betekenis krijgt. Op de achtergrond van de affiches zijn telkens andere, herkenbare beelden te zien van diverse plaatsen in Knokke-Heist.

Promoteam kleurt het straatbeeld
In 2015 loopt het promoteam nog sterker in de kijker, daar zorgt hun nieuwe outfit voor: roze fluo T-shirts voor de meisjes, gele voor de jongens. Maar ook u loopt nog steeds in de kijker, want ‘Nettie’ houdt uw sorteer- en recycleergedrag blijvend in het oog. Leden van het promoteam vragen om deel te nemen aan het intussen vertrouwde sorteer- en recycleer spel. Wie de juiste objecten (blikjes, botervlootjes, aluminium schaaltjes, PET-flessen…) in de juiste opening gooit, krijgt een hippe, herbruikbare Ecofles Plus met sportdop van Tupperware cadeau of een Bottle2pen gemaakt van gerecycleerde PET-flessen. Tupperware biedt inderdaad super kwalitatieve producten die mensen helpen om afvalproductie te verminderen en om voor ons milieu te zorgen. O.a. herbruikbare flessen maar ook Lunchdozen, Sandwichdozen, … Deze producten zijn exclusief te ontdekken van 15 juni tot 15 september in de “Pop-upstore”, Lippenslaan 18. Deze hervulbare fles moet ervoor zorgen dat er minder wegwerpflessen en blikjes in de afvalkorven gedumpt worden of, in het slechtste geval achteloos worden weggegooid. Bovendien beschikt het promoteam over een tapkraan waarmee ze de flessen zullen vullen met kraantjeswater. Dit past perfect bij de actie en onderstreept bovendien de superieure kwaliteit van het leidingwater in Knokke-Heist. Partners Tupperware en AGSO Knokke-Heist zijn ook bijzonder opgetogen met deze nieuwe actie. afgevaardigden campagne

Blijvend onder de aandacht…
Een aantal thema’s zijn zo belangrijk dat ze ieder jaar opnieuw onder de aandacht gebracht worden. Zo wordt ook in 2015 verder gehamerd op correct sorteren en recycleren, op het opruimen van hondenpoep door de baasjes, het correct gebruik van de afvalkorven en het aanbieden van karton op de juiste manier. De handige Recycle! App die op de smartphone kan gedownload worden, verschaft de juiste informatie over de ophaalkalender en de openingsuren van het recyclagepark.

april 2015 : Ook nachtophaling op zondag in paarse zone!

De eerste nachtinzameling op zondag 29 maart 2015 was een succes in de rode zones (zone 1 en zone 2) op enkele uitzonderingen na. Maar in de paarse zone die meteen aan de beurt komt na de rode zone, werden er veel restafvalzakken te laat aangeboden waardoor er veel restafval bleef staan. Woon jij in deze zone? Wees je er dan van bewust dat het afval ook in jouw straat ’s nachts of in de heel vroege morgen wordt ingezameld en dit nog tot en met 18 oktober 2015 .

Zet je afvalzak dus tijdig buiten: op zondagavond vanaf 21 uur. Als je je zak maandagmorgen te laat buitenzet, dien je die terug binnen te nemen en een week later tijdig buiten te plaatsen. Alvast bedankt voor je medewerking!

maart 2015: Persvoorstelling Afvaltonnages 2014 en toelichting acties 2015.

De positieve trend van de laatste jaren zet zich door. 137 kg/inw restafval is een absoluut record, we komen van 237 kg/inw in 2001! Ook de recyclagegraad stijgt naar een record van 66%. De PMD-residu blijft op 15% wat voor een kustgemeente een uitstekend resultaat is.

De keerzijde van de medaille echter is dat er nog steeds veel PMD zakken worden geweigerd wegens verkeerd gesorteerd aangeboden. Deze zakken worden niet meegenomen door de laders en voorzien van een rode sticker.

Het is de bedoeling dat deze PMD zakken terug worden binnen genomen, de niet-recycleerbare fracties en de rode sticker worden verwijderd waarna ze terug worden aangeboden bij een volgende inzameling. Wij stellen onder andere vast dat in appartementsgebouwen met een gezamenlijke afvalkelder- of ruimte er systematisch grote hoeveelheden slecht gesorteerde PMD-zakken worden aangeboden en dit meestal door een kuisfirma in opdracht van de syndicus.

Hierbij komt nog dat deze zakken niet terug worden binnen genomen voor her sortering maar door de milieucontroleurs van Horizon Net moeten worden verwijderd daags nadien en als sluikstort worden afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie. Dat dit extra kosten genereert hoeft geen betoog maar het draagt zeker niet bij aan het nette imago van Knokke-Heist om nog maar te zwijgen van de grote hoeveelheid goed gesorteerd PMD dat verloren gaat bij verwijdering door de milieucontroleurs.

Daarom zal de gemeente een schrijven richten aan alle syndici en immobiliën kantoren om gezamenlijk deze problematiek aan te pakken. Te starten bij de sensibilisering van de inwoners/huurders en de kuisploegen te vragen geen verkeerd gesorteerde PMD-zakken meer aan te bieden. Wij willen ook nog eens de aandacht vestigen dat in het kader van de meeuwenproblematiek er met ingang van 29 maart zal gestart worden met avondinzameling op zondagavond in de rode zone 1 en 2. Dit tot en met zondag 18 oktober. De inzameling op donderdagochtend blijft behouden alsook de bijkomende inzameling van de zeedijk op zaterdag 11 en 18 april. De dagelijkse inzameling van de Zeedijk tijdens de paasvakantie vervalt tevens en wordt enkel nog bediend op zondagavond, maandag- en zaterdagmorgen.

We vragen dan ook om het afval zo laat mogelijk buiten te plaatsen op zondag (vanaf 21.00 uur) zodat de restafvalzakken een zo kort mogelijke tijdspanne in het straatbeeld staan. Het betreft hier een proefproject dat zal geëvalueerd worden in november.

Contactpersonen
Knokke-Heist: Marleen Vandewalle, 050/630197, marleen.vandewalle@knokke-heist.be
Horizon Net: Frank Lippens, 050/472440, frank.lippens@horizonnet.be

januari 2014: Recycle! APP

APP is in drie talen beschikbaar (Nederlands, Frans en Engels) en werd ontwikkeld door Gentse app-ontwikkelaar In The Pocket. Voor de integratie van de lokale ophaalkalenders werken Bebat, Fost Plus en Recupel samen met de verschillende afvalintercommunales.

Op dit ogenblik konden al de ophaalkalenders voor twee derde van de Belgische gemeentes worden toegevoegd aan de app. Iedereen kan echter nu al gebruik maken van de sorteerwijzer of de inzamelpunten in de buurt raadplegen.

Meer info

juli 2013: Horizon Net gaat in zee met Hannes D'Hease.

Horizon Net, verantwoordelijk voor het uitstippelen en het uitvoeren van het afvalbeleid in Knokke-Heist gooit het dit jaar letterlijk en figuurlijk over een andere boeg. In het kader van hun jaarlijkse sensibiliseringscampagne naar inwoners, toeristen en tweede verblijvers toe werd beslist om samen te werken met het ‘Imaginarium’ van Hannes D’haese.

Deze artistieke happening vindt plaats in juli en augustus op het strand van Knokke-Heist en verwacht vele tienduizenden bezoekers. Een ruim publiek dat meteen ook zal kunnen kennis maken met het programma en de werking van Horizon Net.

Lees volledig artikel (PDF)

juni 2013: Vergroot de hoop, verklein de kanker

Tussen 15 juni en 31 augustus vindt in Knokke-Heist opnieuw de campagne ‘Vergroot de Hoop’ plaats. Tijdens de campagneperiode kunt u opnieuw met uw taxussnoeisel terecht in het recyclagepark in de Sluisstraat. Het ingezamelde snoeisel draagt rechtstreeks bij aan de bestrijding van kanker. Taxus bevat immers baccatine, wat de grondstof is voor de productie van chemotherapie.

Record verbeteren
Vorig jaar zamelde Vergroot de Hoop een recordhoeveelheid in van 6400 m³ taxussnoeisel, goed voor 6400 chemotherapieën. Doel dit jaar is om dat record nog te verbeteren. Hoe groter de hoop taxussnoeisel wordt, hoe groter de hoop op genezing voor talloze kankerpatiënten.

Bekende Taxus-ambassadeurs
Dit jaar krijgt de campagne ook de steun van tien ‘Taxus-ambassadeurs’. Dit zijn bekende Vlamingen die zich volledig achter de actie zetten: Kurt Defrancq, Marijn Devalck, Pol Goossen, Sam Gooris, Ivo Mechels, Sergio, Luc Caals, Sven De Ridder, Greet Rouffaer en Lynn Wesenbeek.

Gratis taxuszakken
U kunt gratis zakken voor uw taxusafval afhalen in de winkel van Horizon Net op het Gemeenteplein. Op die manier kunt u uw afval makkelijker naar het containerpark brengen.

juni 2013: Strengere controles op inhoud PMD-zakken in Knokke-Heist

Afvalbeheerder Horizon Net verstrengt op vraag van Fost Plus de controle op de inhoud van PMD-zakken in de badstad. Steeds meer inwoners stoppen namelijk plasticfolie of botervlootjes in de zakken. Dat is verboden, omdat deze materialen niet te recycleren zijn. Controleurs zullen een rode sticker kleven op zakken met verboden materialen. Die zakken moet terug binnen genomen worden om opnieuw te sorteren en kunnen dan bij een volgende ophaling opnieuw meegegeven worden. Waar mogelijk sensibiliseren de controleurs ook persoonlijk per adres en anders stoppen ze kaartjes in de brievenbus.

Mensen vergissen zich vaak bij de ‘P’ van plastic. Hierdoor denken ze dat alle plastic materialen in de zak mogen, terwijl in feite enkel flessen en flacons in plastic toegelaten zijn. Alle andere plastic verpakkingen horen dus thuis in de restafvalzak. Folies en plastic bloempotjes kun je opsparen en gratis deponeren in het containerpark.

Wat mag?
Naast de plastic flessen en flacons mogen in de PMD-zak ook metalen verpakkingen en drankkartons gestopt worden. Die metalen verpakkingen omvatten blikjes, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen en spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica.

Wat mag niet?
Niet toegelaten zijn dus alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (zoals plastic potjes en vlootjes, zakken en folie), aluminiumfolie, piepschuim en motorolie. Ook verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben en injectienaalden mogen niet in de PMD-zak.

januari 2013: Afvalkalender 2013

afvalkalender-2013 Lees meer ...

Handige links en downloads

juli 2012: Netheidscampgne 2012

Reeds jaren geeft Horizon Net concrete gestalte aan het afvalbeleid van Knokke-Heist. Om die werking bij een breed publiek te verduidelijken wordt daarbij een jaarlijks een sensibiliseringsactie gevoerd, gericht op toeristen, middenstanders, tweede verblijvers en bewoners.

Verschillende thema’s kwamen daarbij reeds aan bod: nette stranden, papier- en kartonafval van winkels en horeca, hondenpoep, restafval, zwerfvuil, de optimale werking van het recyclagepark... Zo worden alle middelen aangewend om Knokke-Heist en zijn stranden te allen tijde proper te houden.

In Knokke-Heist voert Horizon Net in 2012 actie rond het thema ‘Het is Hoogtij voor een Beter Milieu’.

Zowel de blikvanger als de slogan onderstrepen de dringendheid van de problematiek. Vervuiling op grote en op kleine schaal rukt immers heel snel op en moet dringend een halt toegeroepen worden.

Onze aarde met prominente wereldzeeën fungeert hier als een wekker die een luid alarmsignaal de wereld instuurt. Beelden zeggen zo veel meer dan woorden.

mei 2012: Meer blauw in het straatbeeld!?

U hebt het wel al opgemerkt de laatste tijd, er is terug meer blauw te zien in het straatbeeld. Jammer genoeg betreft het hier PMD-zakken die verkeerd gesorteerd zijn en niet terug worden binnen genomen om correct te sorteren. De laders hebben opdracht gekregen om strenger toe te zien op de sorteerregels daar het residu-percentage de laatste twee jaar terug aan het stijgen is. Residu is het niet recycleerbaar gedeelte in de PMD-zak dat over blijft na sortering. Hieronder ziet u de evolutie.

PMD residu

De gemeente heeft sinds 2002 een contract afgesloten met Fostplus die enkele verplichtingen met zich meebrengt waaronder het residu-percentage van PMD onder de 20% te houden. Wordt de norm niet gehaald dan zijn hier boetes aan verbonden en dit willen we te allen tijde vermijden. Wij zijn ervan overtuigd dat het merendeel van jullie de sorteerregels kennen maar stellen vast dat de meeste foutsorteerders nog steeds problemen hebben met de P van Plastic flessen en flacons.

Daarom vragen wij extra aandacht te hebben voor deze fractie waarbij deze poster van Fostplus een handig hulpmiddel is.

Hebt u nog vragen oever de sorteerregels dan kunt u die steeds terug vinden op uw afvalkalender, op de binnenzijde van de rode sticker op de PMD-zak of op onze website www.horizonnet.be of op www.betersorteren.be Het gemeentebestuur en Horizon Net zijn ervan overtuigd dat mits enkele kleine inspanningen we terug de 15% of minder kunnen halen en rekenen op jullie bereidwillige medewerking.

december 2011: Papier en karton na een windhoos verspreid in de rode zone 1

Ondanks alle inspanningen die al gedaan zijn om het goed samenbinden van het aangeboden papier en karton te promoten moeten we jammer genoeg vaststellen dat dit nog niet door iedereen wordt opgevolgd. Getuige de ravage die we deze morgen aantroffen in de rode zone 1 (Lippenslaan richting het Zoute) na een windhoos deze nacht.

De gemeente en Horizon Net vragen nogmaals met aandrang om uw papier en karton stevig samen te binden of in een gesloten kartonnen doos aan te bieden. Aan de handelaars vragen wij om geen lege kartonnen dozen aan te bieden maar samen te plooien en samengebonden of in een gesloten kartonnen door aan te bieden. Bij een volgende inzameling zal er door de ophalers en milieucontroleurs strenger worden gecontroleerd en het verkeerd aangeboden papier en karton worden geweigerd. Indien het verkeerd aangeboden P&K niet wordt binnengenomen om bij een volgende ophaling correct te worden aangeboden zal dit door Horizon Net worden verwijderd en wordt er een opruimkost aangerekend. Dankzij het opsplitsen van de rode zone in twee zones en het halveren van de ophaal frequentie moeten de gemeentelijke diensten en Horizon Net gelukkig nu maar de helft van de toeristische zone opkuisen. Het spreekt voor zich dat deze aanpassing ook in 2012 van toepassing blijft.

Knokke-Heist heeft zijn reputatie van nette badstad hoog te houden en vraagt dat iedereen hiervoor zijn steentje bijdraagt.

november 2011 : Verscherpte controle op het recyclagepark van het aangeboden grof huisvuil

Vanaf 2 november 2011 zal er aan de ingang van het recyclagepark verscherpte controle worden uitgevoerd op het aangeboden grof huisvuil.
Ook aan de perscontainer en open container voor grof huisvuil zal er een verhoogd toezicht zijn door de parkwachters.

Misbruik
Uit recente steekproeven van de afgevoerde containers grof huisvuil is gebleken dat er een stijging is van het aandeel restafval. Dit restafval hoort in de restafvalzak en dient te worden aangeboden voor eigen deur. De ophaaldagen vindt u op de afvalkalender.

Beter sorteren van gratis fracties
Vele fracties kunnen onbeperkt en gratis worden aangeboden op het recyclagepark in aparte containers waardoor u beurten uitspaart, zoals:

 • Harde plastics zoals buizen, emmers (mag met hengsel), rolluiken (zonder draaibalk), speelgoed (zuiver), Tuinmeubelen, wasmanden en bierbakken.
 • Hout zoals massief constructiehout zoals balken, planken, kepers, juffers, fineerhout, exotisch hout, triplex en multiplex, vezel- en spaanderplaten, zuivere pallets (al dan niet gekleurd), perspallets, medium density fiber board en oriented strand board.
 • Plastic folies zoals verpakkingsfolie, krimphoezen, wikkelfolie, (warenhuis)foliezakjes, bouwfolie, aarde- , zand en meststoffoliezakken.
 • Bloempotjes en plantentrays volledig ontdaan van aarde, zand en dergelijke.
 • Piepschuim (Isomo), proper.
 • Oude Metalen, alle voorwerpen die voornamelijk uit metaal zijn vervaardigd (hout, plastiek, en dergelijke zoveel mogelijk verwijderen).

Wat is GROF HUISVUIL
Brandbare afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om in de restafvalzak te stoppen en niet meer hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden zoals: meubelstukken, vloerbekleding, matrassen en houten planken.

Wat mag er NIET bij grof huisvuil
Restafval, wit- en bruingoed of AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten), autobanden, krengen, Klein Gevaarlijk Afval, bouw- en sloopafval, asbest, keramiek en gips.

Onze parkwachters helpen
Onze parkwachters zijn geen boemannen. Integendeel, ze staan u bij met goede raad en tonen u vriendelijk waar u wat kwijt kan. Ze zorgen ook voor een vlotte verkeersstroom en een net uitzicht.

Tenslotte
De laatste 6 jaar is de recyclagegraad in Knokke-Heist gestegen van 60 naar 65% dank zij jullie inspanningen rond sorteren en recycleren, waarvoor dank.

Een laatste tip: vooraleer u grof huisvuil naar het recyclagepark brengt, denk eerst even aan hergebruik, eventueel via de Kringloopwinkel ’t RAD, Tel. 050/34 94 00

Voor alle informatie: www.horizonnet.be en www.knokke-heist.be Horizon Net NV: Gemeenteplein 22, 8300 Knokke-Heist, Tel. 050/47 24 40

juli 2011 : Netheidscampagne 2011

Met de presentatie van haar jaarverslag 2010 en de start van het toeristische hoogseizoen, stelt Horizon Net – de gemeentelijke afvalconcessionaris van Knokke-Heist – ook haar campagne 2011 voor. De succesvolle onderwerpen van vorig jaar worden herhaald of in een fris communicatief jasje gestopt. Daarnaast trekken enkele nieuwe accenten de aandacht.

KNOKKE-HEIST HAALT DE OVAM-NORM
Eerst en vooral het grote nieuws. Vorig jaar haalde Horizon Net de OVAM-norm van minder dan 150 kg restafval per inwoner. Daarmee zit Knokke-Heist duidelijk op koers voor wat betreft afvalverwerking en recyclage. Het is een bewijs dat de genomen maatregelen en de aanhoudende en doorgedreven sensibilisering bij de inwoners en tijdelijke verblijvers duidelijk hun vruchten afwerpen.
De baselines ‘Knokke-Heist zet in op duurzaam afvalbeleid’ en Oog voor afval’ blijven de grote dragers van de nieuwe zomercampagne. Daarnaast worden twee nieuwe boodschappen gelanceerd: ‘Schoon volk, nette badstad’ en ‘Minder afval, meer plezier’.
De beelden die deze oproepen ondersteunen, zullen ook verwijzen naar de problematiek van de vervuilende hondenpoep.
Wie wil roken op het strand, zal van de badkarhouders een recycleerbaar mini-asbakje krijgen om de sigarettenpeuken te doven en op te bergen. Wie het strand verlaat kan dit dan afgeven aan de zetelexploitant. Op die manier wil Knokke-Heist zijn uitgestrekte strandstrook net houden.
Knokke-Heist blijft zich profileren als sportieve kustgemeente. De vele sportmanifestaties brengen echter ook heel wat afval mee, zoals lege flesjes en voedselverpakking. Deze problematiek wordt aangepakt met bewustmakende slagzinnen en het plaatsen van speciale afvalcontainers.
Sinds vorig jaar wordt het papier en karton nog slechts tweewekelijks ingezameld om te vermijden dat het te vaak en te lang buiten staat en zwerfvuil wordt. Horizon Net wil de handelaars activeren om alles stevig en strak te verpakken. Daarom wordt speciale tape ter beschikking gesteld. Daarnaast moeten duidelijke affiches tonen wie meewerkt.

BEWUSTMAKING VIA COMMUNICATIE
Ook dit jaar zal het promoteam van Horizon Net weer prominent aanwezig zijn in de centrumstraten en op de dijk. De kleding oogt opvallend jong en fris. Met een sorteerspel rond Papier en Karton en de beloning met een WABOBA-bal (waterbotsbal) moet het team erin slagen om het grote publiek aan te spreken en de afvalproblematiek onder de aandacht te brengen.
De grote communicatiecampagne gebeurt opnieuw met 20m² borden, zeilen-met-boodschap rond de ondergrondse korven, elektronische informatieborden, een bord aan de brandweerkazerne, nadarzeilen op sportevenementen en een visuele eye-catcher op de bestelwagen van Horizon Net. Nieuw dit jaar zijn de affiches op enkele strandcabines langs de zeedijk. De vele duizenden wandelaars zullen ze zeker opmerken.
Smaakmaker van de hele zomercampagne dit jaar is Friedl Lesage. Haar tussenkomst in het radio1-programma De Afvalrace van Peeters en Pichal rond afval en sluikstorten, maakte van haar de grote pleitbezorger voor een nog netter Knokke-Heist.
Op middellange termijn zal het de grote uitdaging zijn om de verbrandingsinstallatie te laten beantwoorden aan de nieuwe emissienorm van de Europese instanties. Tegen 2016 dienen de uitlaatgassen herwonnen te worden via een recuperatie-generator.
Het gemeentebestuur en Horizon Net zetten daar nu al de bakens voor uit.

Wie vragen heeft kan altijd terecht bij Frank Lippens, Directeur HORIZON NET NV • Gemeenteplein 22 • 8300 Knokke-Heist • Tel: 050 47 24 40

juni 2011 : Extra ophalingen restafval in juli en augustus

Vanaf 1 juli tot 31 augustus wordt het restafval (dus alleen de bruine zakken) op de volledige zeedijk elke dag opgehaald, vanaf 3 uur ’s nachts.

In de rest van de rode zone zijn, eveneens alleen in juli en augustus, de ophalingen van restafval op maandag, donderdag én zaterdag. Dat gebeurt onmiddellijk na de ophaling aan de zeedijk, dus heel vroeg in de morgen.

Daarom vraagt het gemeentebestuur u om, ’s zomers in de rode zone, uw afval de avond voordien buiten te zetten, wel zo laat mogelijk, om de meeuwen niet aan te trekken.

Wie dit leest en aanbelangt, wordt ook vriendelijk verzocht de buren in te lichten.

april 2011 : Restafval onder 150 kg per inwoner!

Het ingezamelde restafval in Knokke-Heist is in 2010 voor het eerst onder de magische grens van 150 kg per inwoner gedoken. Dankzij de doorgedreven sortering van recycleerbaar huisvuil en het daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval is de badplaats met een score van 149 kg er voor de allereerste keer in geslaagd om onder de maximumnorm te blijven die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij oplegt aan de gemeenten.

Op 9 jaar tijd 37% minder restafval
In 2001 bedroeg het restafval nog 237 kilogram per inwoner wat betekent dat we op negen jaar tijd met z'n allen 88 kilogram minder te verbranden restafval hebben geproduceerd, een daling van maar liefst 37%! Dit cijfer omvat het totaal ingezameld restafval huis-aan-huis (met uitzondering van het bedrijfsafval) plus één vierde van het veegvuil, het grof huisvuil en het PMD-résidu. OVAM wijst wel een correctiefactor toe aan Knokke-Heist van 1,64, rekening houdende met de toeristische impact op het geproduceerd afval. In totaal werd er in 2010 voor 29.082 ton afval ingezameld, zowel huis-aan-huis als op het recyclagepark als in alle (glas)containers. De recyclagegraad op dit tonnage is opnieuw voor het vijfde jaar op een rij gestegen tot bijna 65%.

Sortering PMD kan nog beter
Het gemeentebestuur en afvalconcessionaris vragen wel nog een kleine inspanning om het PMD beter te sorteren. Verleden jaar steeg het residu immers lichtjes tot 16,2%.
Analyses tonen aan dat de meeste fouten nog gemaakt worden bij plastic verpakkingen. ENKEL PLASTIC FLESSEN en FLACONS mogen in de PMD-zak, geen potjes, vlootjes of folies! Verder noteert de gemeente voor 2010 nog een significante stijging van het zwerfvuil met 20%, deels te wijten aan het opruimen van weggewaaid, slecht samengebonden papier en karton. Het restafval dat tweedeverblijvers en toeristen deponeren in de betaalcontainers is verdubbeld. Op het recyclagepark zien we een daling van aangebrachte motorolie, autobatterijen, autobanden en isomo en een stijging van frituurolie/-vet, keramiek, batterijen en kunststoffen (harde plastics, folies, bloempotjes). Al bij al een positieve balans waarvoor het gemeentebestuur en Horizon Net de burgers bedankt en feliciteert voor hun medewerking!

februari 2011 : Nieuwe regeling rode zone een succes dankzij de medewerking van inwoners en handelaars

Beter samengedrukt en samengebonden
Sinds de invoering van de nieuwe regeling voor ophaling van papier & karton en PMD in de rode zone heeft afvalconcessionaris Horizon Net kunnen vaststellen dat dit afval veel beter wordt aangeboden dan voordien. Vooral het goed samendrukken en samenbinden van karton en het aanbieden van papier in gesloten dozen wordt bijna door iedereen opgevolgd. Horizon Net en het gemeentebestuur willen de bevolking hiervoor dan ook feliciteren en bedanken voor de medewerking. 

Meer papier en karton ingezameld
De evolutie van de cijfers toont ook aan dat de meeste inwoners en handelaars ondertussen wel degelijk de nieuwe regeling volgen. Waar in de eerste week nog 4 ton papier & karton en PMD verkeerd werd aangeboden, zitten de ophalers nu met een gemiddelde van 350 kg sluikstort dat nog verwijderd moet worden. In vergelijking met januari 2010 is er afgelopen maand wel ongeveer 9 ton minder papier & karton opgehaald. Op het recyclagepark is er in januari 2011 daarentegen ongeveer 15 ton meer papier & karton aangebracht dan in 2010, zodat het eindsaldo uiteindelijk 6 ton meer oplevert dan vorig jaar in dezelfde periode. 

Handelaars in de watten
Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat de aanpassingen voor sommigen, voornamelijk handelaars, praktische problemen met zich heeft meegebracht, dit voornamelijk bij het opslaan van grote kartonnen dozen gedurende twee weken. Men moet echter wel goed beseffen dat het hier om bedrijfsafval gaat. De visie van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM is hieromtrent vrij duidelijk: een gemeente hoeft niet in te staan voor het inzamelen van bedrijfsafval. De gemeente mag echter, op eigen initiatief, bedrijfsafvalstoffen inzamelen die qua samenstelling gelijkgesteld zijn aan huishoudelijke afvalstoffen, zoals papier & karton en PMD van bedrijven en KMO’ers, en dit tegen kostprijs.

Volgens Fostplus, de organisatie die instaat voor huishoudelijk verpakkingsafval in België, moet elke Vlaamse gemeente voor particulieren een inzamelfrequentie van eenmaal om de 4 weken respecteren voor papier en karton en eenmaal om de 2 weken voor PMD. Met de nieuwe inzamelfrequentie in heel Knokke-Heist voldoet men perfect aan de vooropgestelde eisen voor PMD en ligt de inzamelfrequentie voor papier en karton zelfs tweemaal zo hoog als vooropgesteld.  

Opgelet: verwijderkosten aangerekend!
Inwoners en tweedeverblijvers, zowel particulieren als handelaars kunnen ook steeds terecht op het recyclagepark waar ze onbeperkt papier en karton en PMD (in PMD-zakken) kunnen aanleveren. De openingsuren vindt u terug op uw afvalkalender via deze link.

De milieucontroleurs van Horizon Net hebben al intensief gesensibiliseerd met kaartjes, stickers en persoonlijk contact en hebben tot nu toe alle verkeerd aangeboden fracties gratis verwijderd.

Horizon Net -wil de bevolking er echter op wijzen dat in samenspraak met de gemeente met ingang van volgende week de verwijderkosten effectief zullen worden aangerekend. Al wie in de rode zone nog buren of collega-handelaars kent die ondanks de ruchtbaarheid in de media en nieuwe afvalkalender nog altijd niet op de hoogte zijn van de nieuwe regeling, wordt vriendelijk verzocht hen hiervan op de hoogte te brengen.

Het gemeentebestuur hoopt dat de combinatie van deze maatregelen ertoe zal leiden dat Knokke-Heist zijn reputatie van nette kustgemeente kan behouden. 

december 2010 : Nieuwe afvalkalender zorgt voor belangrijke aanpassingen in de toeristische zone

Eind deze maand valt de nieuwe afvalkalender bij u in de bus. ‘Nieuw’ mag u deze keer vrij letterlijk nemen, want vanaf 1 januari 2011 zijn er enkele belangrijke aanpassingen in de afvalophaling. Hiermee wil afvalconcessionaris Horizon Net en het gemeentebestuur vooral de netheid van onze gemeente waarborgen en de meeuwenoverlast beperken. Vooral in de toeristische zone dwongen zich maatregelen op rond de inzameling van papier en karton, restafval en PMD.

2 Rode zones

De belangrijkste nieuwigheid vanaf 1 januari 2011 is de opdeling van de bestaande rode zone in twee verschillende zones.

 • Rode zone 1 strekt zich uit vanaf de Lippenslaan en het Van Bunnenplein richting het Zoute. De volledige Lippenslaan valt binnen zone 1.
 • Rode zone 2 is vanaf Heist tot aan de Lippenslaan.

Papier en karton zal in deze zones maar om de twee weken meer ingezameld worden, telkens op maandag en wisselend tussen rode zone 1 en 2. Wie in deze zone woont, moet zijn papier en karton dus 2 weken sparen. In het verleden zorgde weggewaaid en nat papier en karton voor een ongelofelijke troep op de Zeedijk en in de omliggende straten. Door slechts om de twee weken in te zamelen en wisselend tussen de zones hoopt men daarom ook tijdens stormweer de netheid van onze gemeente te waarborgen.

PMD wordt net als papier en karton om de 2 weken opgehaald en eveneens wisselend tussen de verschillende rode zones.

Om de meeuwenoverlast te beperken zal de inzameling van restafval op de zeedijk in juli en augustus reeds starten vanaf 03.00 uur. Tijdens het winterseizoen en in het tussenseizoen zal het restafval in de rode zone uit het straatbeeld zijn gehaald tegen 7.00 à 8.00 u; dit is vóór de drukke verkeersspits.

Op de Zeedijk zijn er nog steeds extra ophalingen voor restafval op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag (kerts- en paasvakantie) en zondag tijdens de paasvakantie, juli, augustus en de kerstvakantie. In de rode zones 1 en 2 zal er enkel in juli en augustus nog een extra ophaling voor restafval zijn op zaterdag en op dinsdag 16 augustus.

Er zal dus geen ophaling meer zijn op zaterdag in de maanden april, mei, juni en september.

Beter inspelen op de noden

Door de aanpassingen in de inzamelfrequentie wil het gemeentebestuur zorgen voor een efficiëntere huisvuilophaling en beter inspelen op de noden. Minder ophalingen beperken de overlast van opengepikte vuilniszakken of weggewaaid papier en karton tot een minimum. Minder vuilniswagens die uitrijden zorgen voor een verminderde CO2 uitstoot en de impact op het verkeer zal vooral tijdens het seizoen drastisch afnemen. Bovendien kunt u met grote hoeveelheden recycleerbaar afval, zoals papier en karton en PMD nog steeds terecht op het recyclagepark. Op donderdag is het zelfs open tot 20.45 uur, zodat u zeker niet met uw afval moet blijven zitten.

Interactieve afvalkalender

Hou de komende weken dus zeker uw brievenbus in de gaten. Wat u wanneer mag buiten zetten en alle belangrijke wijzigingen kunt u daar nog eens rustig nalezen. U kunt de afvalkalender ook via internet downloaden in pdf of bekijk de ophaalkalender specifiek voor uw straat op de interactieve afvalkalender.

Voor alle info: www.horizonnet.be en www.knokke-heist.be

november 2010 :
Knokke-Heist stopt met aparte inzameling van luier- en incontinentiemateriaal.

Uit recente studies is gebleken dat het apart ophalen van luiers niet langer nuttig en rendabel is. De samenstelling van de luiers is immers de jongste jaren fel gewijzigd. Vroeger kon +-80% van de luier gecomposteerd worden, vandaag is dat nog maar 25%. De luier is dus op dit moment hoofdzakelijk een verontreiniging en dit ten gevolge van de aanwezige polymeren die slecht voor het milieu zijn en niet composteerbaar zijn.
Ook OVAM concludeerde al vorig jaar dat de aparte inzameling zowel ecologisch als economisch onrendabel is. Daarom is de beste verwerkingsmethode voor luiers momenteel verbranding in een verbrandingsoven met energierecuperatie. Bijgevolg heeft de gemeente Knokke-Heist in onderling overleg met Horizon Net beslist om met ingang van 1 januari 2011 geen aparte inzameling meer te organiseren.
Vanaf heden worden ook geen witte zakken meer verkocht in winkel van Horizon Net en op het recyclagepark. Wie nog in het bezit is van een voorraad witte zakken, mag deze in 2011 verder gebruiken voor luierafval en aanbieden op het zelfde tijdstip van de restafvalinzameling in zijn straat. Wij willen hierbij de gezinnen nogmaals bedanken voor de bereidwillige medewerking.

Uw contacten:
Horizon Net: Frank Lippens 050/47.24.40 frank.lippens@horizonnet.be
Knokke-Heist: Marleen Vandewalle 050/630197 marleen.vandewalle@knokke-heist.be

oktober 2010 : WIN 10 FIETSEN TIJDENS DE GROTE INZAMELMAAND

WIN 10 FIETSEN TER WAARDE VAN € 1.600 TIJDENS DE GROTE INZAMELMAAND!

Van 1 t.e.m. 30 oktober organiseert Valorfrit in samenwerking met jouw afvalintercommunale de Grote Inzamelmaand.

Breng tijdens de maand je gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark. Wie weet, win je wel een van de tien fietsen ter waarde van € 1.600 per fiets! Of een gloednieuwe friteuse, of andere schitterende prijzen!

Voor meer informatie over de Grote Inzamelmaand en voor het volledig wedstrijdreglement kan je terecht op www.valorfrit.be/inzamelmaand.

juli 2010 : Knokke-Heist zet in op een duurzaam afvalbeleid campagne

Bij de start van het toeristisch hoogseizoen lanceren afvalconcessionaris Horizon Net en de gemeente Knokke-Heist hun nieuwe netheidscampagne. Deze bewustmakingsactie leunt nauw aan bij die van 2009. Toch zijn er enkele bijzondere accentverschillen. Dit jaar schenken we immers vooral aandacht aan sportieve manifestaties en fuiven. De algemene slogan blijft: ‘oog voor afval’. Nieuw is de baseline die overal terugkomt: ‘Knokke-Heist zet in op een duurzaam afvalbeleid’.

> donwload campagne (PDF)

WINNEN BIJ HET PROMOTEAM
Het enthousiaste promoteam is deze zomer opnieuw van de partij. Dit jaar steekt het duo wel in een nieuw sportief jasje: T-shirt, leuke pet en hippe jeans. Kom je hen tegen met hun typische bakfiets, dan nodigen zij je uit om het sorteerspel te spelen. Dit jaar gaat het om glas. Je krijgt een foto van een woonkamer te zien met allerlei voorwerpen die je mag sorteren zoals het hoort. Wie juist antwoordt – en dat is echt niet zo moeilijk – wint een bal of een originele ‘Re-Bottle’: dat is een handige drinkfles met het speciale ‘oog-voor-afval’-logo. Deze unieke fles kan je makkelijk hervullen en telkens opnieuw gebruiken.

NETJES SPORTEN, PROPER FUIVEN
Sportieve manifestaties zoals de strandloop, de Belgische kampioenschappen beachvolley, beachsoccer of de triathlon brengen leven in de stad. Helaas ook een hoop afval: plastic flesjes, drinkbekers, papier enz... . Dat willen we vermijden. Via bewustmaking met spandoeken en het plaatsen van afvaleilanden dragen we ons steentje bij om ons strand, dijk en stad zo netjes mogelijk te houden. Het promoteam van Horizon Net zal daar uiteraard ook aanwezig zijn.

Ook feestjes en fuiven kan je duurzaam houden. Naast de plasticbekers is er immers nog heel wat afval. Daarom volgende tips:

 • gebruik milieuvriendelijke borden en bestek
 • gebruik grote verpakkingen (flessen, vaten...) achter de togen
 • creëer speciale afvaleilanden en tijdelijke containerparken
 • gebruik geen flyers, een leuke figuur met sandwichbord valt ook op
 • maak een apart, herkenbaar milieuteam binnen je organisatie

VIND DE WEG NAAR ONS RECYCLAGEPARK
Bijzonder afval voelt zich het best thuis in ons recyclagepark. Je kan er terecht met kringloopgoederen, grof vuil, bouwafval van een klusje, glas, tuinafval en nog veel meer. Wie zijn auto verstandig laadt, dwz. in de juiste volgorde, spaart tijd en moeite. Als je nog vragen hebt, kan je steeds terecht bij de parkwachters. Ze staan klaar om je te helpen.

Voor het achtste jaar op rij is het onze gemeente gelukt om de afvalberg ter verminderen. Ook dit jaar willen we dat pad verder bewandelen. Samen met onze inwoners, tweedeverblijvers en toeristen. Ook jij kan daaraan meehelpen.

Wie vragen heeft kan altijd terecht bij Frank Lippens, Directeur HORIZON NET nv • 't Walletje 104 bus 202b • 8300 Knokke-Heist • Tel.: 050 442 500

april 2010 : Evolutie van de cijfers (2001 > 2009)

Bedankt inwoners van Knokke-Heist. Al acht jaar op rij is het jullie gelukt om de restafvalberg terug te dringen. Zo zitten we terug een stap dichter bij het streefgewicht van 150 kg. te verbranden restafval per inwoner.

> meer info

maart 2010 : 23 nieuwe ondergrondse glascontainers

23 nieuwe ondergrondse glascontainers op 21 bestaande locaties.
Ter verfraaiing van het straatbeeld worden er op volgende locaties nieuwe ondergrondse glascontainers met een inhoud van 3m³ bij geplaatst en dit ter vervanging van de bovengrondse glasbollen:

 • Hoek Elizabetlaan
 • Heistlaan Heistlaan (thv school)
 • Breed Veertien
 • Elizabetlaan (thv parking Knokkestraat)
 • Hoek Krommedijk - Elizabetlaan
 • Ommegang
 • Sint-Michielsplein (voordien Europaplein)
 • De Wandelaar
 • Parking Bayauxlaan hoek Sterrenlaan (2 stuks)
 • Hoek Koningslaan thv tramhalte
 • Burg. F. Desmidtplein
 • Edward Verheyestraat (thv. parking Stormmeuw)
 • Parking Leopoldlaan - J. D'hooghestraat
 • Ijzerpark
 • Albertplein
 • Hoek Sparrendreef - Kustlaan
 • Hoek Astridlaan - Bronlaan
 • Oosthoekplein
 • Hoek Graafjansdijk - Kalfstraat
 • Hoek Kragendijk - Natiënlaan
 • Pastoor De Neveplein

De nieuwe containers worden in gebruik genomen op maandag 15 maart. Mogen wij nogmaals vragen om ENKEL transparante glazen flessen, bokalen en flacons aan te bieden ZONDER deksel, doppen of omwikkelingen en volledig leeg.

Enkel aanbieden tussen 08.00 uur en 22.00 uur. Er zal ook strenger gecontroleerd worden op sluikstorting. U kunt ook steeds op het recyclagepark terecht met uw glas.

Mocht u nog bijkomende informatie willen dan kunt u steeds contact nemen met Horizon Net op 050/472 440

Win de strijd, sorteer op tijd en steeds OOG voor AFVAL!

juli 2009 : KNOKKE-HEIST blijft inzetten op afvalbeleid en netheid

Nog maar net rolde het jaarverslag 2008 van Horizon Net van de persen of de concessionaris voor het afvalbeheer in de stad Knokke-Heist stelt zijn belangrijkste realisaties en doelstellingen voor 2009 voor.

Download PDF netheidcampagne 2009

OOG VOOR AFVAL: INTENSIEVE CAMPAGNE
De lopende campagne ‘oog voor afval’ wordt geïntensifieerd. Het logo als blikvanger op de ondergrondse korven op de zeedijk bleek een zodanige impact te hebben, dat het dit jaar overal geïmplementeerd wordt. Daarbij wordt uitgegaan van een evenwichtige mediamix, zodat de boodschap overal moet doordringen. Naast dit centrale beeld, komt ook de foto van het promoteam herhaaldelijk in het stadsbeeld voor. Op deze manier steunt Knokk-Heist ook de Vlaamse actie “In de vuilbak” .

De bussen van De Lijn worden voorzien van een publicitaire boodschap op de flanken.
De toeristen krijgen een volledig vernieuwde brochure van 40 blz. in vier talen. Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier en wordt verdeeld via de immo-verhuurkantoren, via het promoteam, via de twee bureaus voor toerisme en de winkel van Horizon Net op het Gemeenteplein.

In het centrum van de stad komen in de twee zomermaanden 4 borden met baanaffiches van 20m2 die de bezoeker en de inwoner moeten sensibiliseren voor afvalpreventie, recyclage en algemene netheid. Op de Natiënlaan, aan de brandweerkazerne, zal voor het eerste een dergelijk bord geplaatst worden. Op de middenberm van deze invalsweg zal een groot zeil geplaatst worden dat dezelfde boodschap communiceert.

PROMOTEAM: NEEN AAN DE HONDENDROLLEN
Ook het promotieteam wordt weer ingezet. Dit jaar komt daar ook een aangeklede hond bij, om de problematiek van de hondendrollen nog meer onder de aandacht te brengen. De hondenfigurant zal namaakhondendrollen rond strooien. Wie erin slaagt daar letterlijk niet in te trappen krijgt een set hondenpoepzakjes cadeau.

Het promoteam zal in 2009 nog intensiever opereren: ook tijdens het weekend zal het met de bakfiets rondrijden, voorzien van gadgets voor wie deelneemt aan een PMD-krasspel. Enkele winnaars krijgen in september een ‘papiermaatje’ van Sonia Wyllinck: laureate van het VRT-programma ‘De Bedenkers’.

Naast de hond van het promoteam zet Horizon Net opnieuw de hondenpoepmotor in om de straten en pleinen te reinigen. Ook de pakkans moet toenemen als repressieve maatregel.

Verder zullen er deze zomer terug meeuwbestendige zakken uitgetest worden op de zeedijk.

Recent heeft Horizon Net in het kader van duurzaam ondernemen ook alle 2-tact scooters van zijn milieucontroleurs vervangen door zuinige en milieuvriendelijkere 4-tact modellen.

Met deze brede waaier aan campagnemiddelen wil Horizon Net ook in 2009 en vooral tijdens de drukke zomermaanden, de inwoners, verblijvers en dagtoeristen bewust maken van een milieuvriendelijk en duurzaam afvalbeleid en van het belang van een algemene netheid.

Uw contacten: Horizon Net: Frank Lippens 050/47.24.40 frank.lippens@horizonnet.be Knokke-Heist: Marleen Vandewalle 050/630197 marleen.vandewalle@knokke-heist.be

april 2009 : Evolutie van de cijfers (2001 > 2008)

Een daling van 34 % over een periode van 7 jaar is een mooi resultaat !

december 2008 : Verdeling afvalkalenders

Horizon Net bedeelt de afvalkalenders voor 2009 in de diverse zones van de badstad.

Lees meer : Verdeling afvalkalenders

december 2008 : Recycleren van frituurvet / frituurolie

Hou de kwaliteit van je frituurolie of frituurvet in het oog.
Wanneer vervangen? Kijk op de verpakking!

november 2008 : Zwerfvuil, je kan er niet naast kijken.

Er is een nieuwe campagne tegen zwerfvuil, met de heel duidelijke boodschap: “zwerfvuil hoort in de vuilbak en nergens anders”. Zwerfvuil is namelijk erg vervelend, en dat vervelend zijn wordt dik in de verf gezet in alle mogelijke media. Zo vind je heel wat advertenties en interviews in magazines en dagbladen, waarvan de inhoud compleet wordt verstoord door middel van een stevige laag zwerfvuil.

Op radio hoor je dan weer spots die ‘vervuild’ worden, zodat je de clou mist. Of liedjes die onderbroken worden door zwerfvuil. Online krijg je zwerfvuil op je scherm, dat je er moeilijk afkrijgt. Net zo irritant als het zwerfvuil op stadsplannen, uurregelingen van treinen enzovoort...

Meer info: indevuilbak.be

juni 2008 : Knokke-Heist start met grote inzamelactie voor taxussnoeisel

In heel wat tuinen treffen we taxus als sierstruik aan wegens zijn geschiktheid voor het vormsnoeien. De plant is bekend onder de naam taxus baccata of venijnboom; er bestaan ook nog andere taxussoorten en -variëteiten. Het jonge snoeisel bevat de stof baccatine, een afweerstof die de taxusplant zelf aanmaakt om nieuwe aangroei te beschermen tegen allerlei infecties en tegen vraat.

 • Baccatine kan ook voor andere doeleinden aangewend worden.
 • Baccatine vormt de grondstof voor de aanmaak van taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker.

--------------

Gratis afleveren en gratis zakken !

U kunt uw vers, zuiver en droog taxussnoeisel gratis afleveren op het recyclagepark van Knokke-Heist (Sluisstraat 82; naast de huisvuilverbrandingsinstallatie).
De gratis zakken hiervoor kunnen worden afgehaald op het recyclagepark of bij Horizon Net (Gemeenteplein 22).
Voor iedere m³ wordt er € 40 geschonken aan Kom op tegen Kanker.

--------------

Richtlijnen

 • De beste periode om uw taxushaag te snoeien is van juli tot eind september.
 • Het is belangrijk dat het snoeisel afkomstig is van taxusstruiken die jaarlijks gesnoeid worden. Als regel kan je stellen dat takken die langer zijn dan 30 cm weinig baccatine bevatten. We verzamelen enkel taxussnoeisel bestaande uit takjes met een maximale lengte van 30 cm.
 • Hoe verser het snoeisel, hoe beter. We vragen daarom uw snoeisel binnen 12 uur na snoeien af te leveren op het recyclagepark. Na enige tijd verdwijnt de baccatine immers uit het snoeisel.
 • Zorg er voor dat het snoeisel vers, zuiver en droog blijft.
 • Hoe zuiverder het snoeisel, het hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of een doek om uw snoeigroen op te vangen.
 • Voor het inzamelen worden gratis zakken ter beschikking gesteld. Die kunnen afgehaald worden op het recyclagepark of bij Horizon Net (Gemeenteplein 22).
 • Zorg er echter voor dat het snoeisel niet langer dan 6 uur opgestapeld ligt in de zak.
 • Breng het snoeisel in deze zakken naar de 1 m³ taxuscontainers op het recyclagepark.

mei 2008 : Kringlooptuinieren centraal tijdens Juni Compostmaand

In zo'n 100 Vlaamse gemeenten maken de compostmeesters zich op voor de vijfde ‘Juni Compostmaand’. Samen met de gemeente en/of intercommunales organiseren ze demonstraties, workshops, tentoonstellingen en andere activiteiten.

Dit jaar staat het thema kringlooptuinieren, het zoveel mogelijk hergebruiken van tuinresten, centraal. Composteren, snipper- en bladerwanden optrekken, tuinpaden van hakselhout,… er zijn heel wat kringlooptechnieken en dat kan de onervaren kringlooptuinier wat overrompelen. Daarom zoomt men voor de eerste ‘kringloopeditie’ in op één aspect: grasmaaisel. De compostmeesters zullen praktische tips geven om een teveel aan grasmaaisel te voorkomen én om het te hergebruiken en als het ware te laten ‘meewerken’ aan een mooiere tuin. Maar het blijft niet bij de demonstraties alleen: alle deelnemers krijgen ook een gratis tipboekje mee naar huis dat hen het jaar rond van pas zal komen. Bovendien maken de deelnemers aan de demonstraties kans op een prachtige én nuttige prijs: er zijn 50 mulchmaaiers ter waarde van 300 euro te winnen!

De compostmeesters van Knokke-Heist verhuizen op zaterdag 14 juni van 10u tot 17u naar het containerpark in de Sluisstraat 82. Daar zetten ze hun demostand op bij het tuinafval en tonen ze hoe je op eenvoudige wijze gras kunt voorkomen en zelf verwerken in je tuin. Op die manier kun je veel geld besparen.

 • Meer informatie over alle demonstraties en activiteiten in Vlaanderen vindt u op www.junicompostmaand.be.
 • Meer informatie over activiteit Knokke-Heist op het nummer 050 630 198.

maart 2008 : Verhoging prijs restafvalzakken

De jaarlijkse gemeentelijke milieubelasting van € 160 per gezin (en diverse tarieven voor bedrijven) werd door de Knokke-Heistse gemeenteraad afgeschaft. Dat was een van de voorwaarden om van de eenmalige extra financiële bijdrage van de Vlaamse overheid te kunnen genieten.

Een forfaitaire belasting (dus voor iedereen evenveel) is trouwens minder rechtvaardig te noemen dan de andere wijzen waarop onze burgers worden belast.

Tevens heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring gegeven dat sinds 1 maart de prijs van de restafvalzakken omhoog gaan.

Ook hier een billijkere regeling: ‘de vervuiler betaalt’, maar ook met een positieve boodschap: hoe zuiniger met afval wordt omgegaan, hoe minder men betaalt.

De zakken kosten nu voor 60 / 30 / 15 l resp.: € 1,75; € 1,00 en € 0,60.
Reeds aangekochte zakken moeten NIET ingeruild worden en mogen verder worden aangeboden tot einde voorraad.

"Win de strijd, sorteer op tijd"

 • Sorteer uw gratis fracties zoals Glas (glascontainers) en Papier & Karton.
 • Sorteer uw Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons in de PMD zak.
 • Sorteer uw plastic folies, bloempotjes en harde plastics die u gratis mag aanleveren op het recyclagepark.

januari 2008 : Bollen boos !

De glasbollen laten niet langer met zich sollen. Heel wat mensen sorteren hun glas, maar vaak laten ze hun plastic zakken, kartonnen dozen of ongeschikt glas achter bij de glasbol. Die dingen horen hier echter niet thuis.

Dus, steek het in uw ‘bolleke’: “Geen brol rond de glasbol!”

Correct sorteren is de eerste stap. Meer informatie vindt u ter plaatse op de glasbolsticker, thuis op uw afvalkalender of op www.fostplus.be.

december 2007 : Papier en karton : geef de wind geen vrij spel !

In het belang van een nette badstad en voor het gemak van de laders vragen Horizon Net en het gemeentebestuur aan de bevolking en de handelaars om hun Papier en Karton aan te bieden in een stevige gesloten kartonnen doos of samengebonden met een touw en met een maximaal gewicht van 15 kg zoals voorgeschreven in de politieverordering.

Boetes kunnen oplopen tot € 200

Grote hoeveelheden kunt u ook GRATIS aanbieden op het recyclagepark in de Sluisstraat 82 te 8300 Knokke-Heist.

oktober 2007 : Vuilnisophaling Knokke-Heist

Vanaf 6 oktober is het winterregime ingevoerd voor de vuilnisophaling waardoor er in de toeristische zone er geen ophaling meer gebeurt op zaterdag.
De ophalingen op maandag en donderdag blijven behouden.

> Vanaf de paasvakantie 2008 wordt er opnieuw overgeschakeld naar drie ophaaldagen in de rode zone.

augustus 2007 : Mevr. Verlinden, winnaar ‘Dag van het zwerfvuil’

In het kader van de grootse netheidscampagne ‘Knokke-Heist NET zoveel mooier’ voor een verdere sensibilisering naar bewoners en toeristen toe organiseerde Horizon Net samen met de gemeente Knokke-Heist een tweede ‘Dag van het zwerfvuil’.

De wedstrijd bestond erin om het gewicht te schatten van de inhoud van een container zwerfvuil ingezameld op één dag. Deze wedstrijd had plaats op maandag 20 augustus op het Heldenplein en liep van 11u30 tot 17u00.

We konden rekenen op 63 deelnemers. De eerste twintig deelnemers kregen een verrassing en de hoofdprijs bestond uit een kratje kwaliteitswijn. Er werd die dag 1.380 kg. zwerfvuil ingezameld door de straat- en strandvegers van de gemeente en door de milieucontroleurs van Horizon Net.

Mevr. Verlinden uit Herentals zat er het dichts bij met een gewicht van 1.357 kg. en mag zich de gelukkige winnaar noemen van een krat kwaliteitswijn die haar werd overhandigd door Dhr. Paul Geerinckx, schepen van leefmilieu. Ook in augustus blijft het OBI team actief langs de Zeedijk en op evenementen. Schrik niet als ze u enkele vragen stellen betreffende netheid in Knokke-Heist, u wordt er zelfs voor beloond. Net zoals het hele Horizon Net team hebben zij ‘OOG voor afval’.

juli 2007 : Stijn De Cock, winnaar ‘Dag van het zwerfvuil’

In het kader van de grootse netheidscampagne ‘Knokke-Heist NET zoveel mooier’ voor een verdere sensibilisering naar bewoners en toeristen toe organiseerde Horizon Net samen met de gemeente Knokke-Heist een ‘Dag van het zwerfvuil’.

De wedstrijd bestond erin om het gewicht te schatten van de inhoud van een container zwerfvuil ingezameld op één dag. Deze wedstrijd had plaats op maandag 16 juli op het Van Bunnenplein en liep van 11u30 tot 17u00.

We konden rekenen op een vijftigtal deelnemers. De eerste twintig deelnemers kregen een verrassing en de hoofdprijs bestond uit een kratje kwaliteitswijn. Er werd die dag, weliswaar na een druk toeristisch weekend, 1.820 kg. zwerfvuil ingezameld door de straat- en strandvegers van de gemeente alsook door de milieucontroleurs van Horizon Net.

Dhr. Stijn De Cock uit de Kragendijk zat er het dichts bij met een gewicht van 1.800 kg. en mag zich de gelukkige winnaar noemen van een krat kwaliteitswijn die hem werd overhandigd door Dhr. Paul Geerinckx, schepen van leefmilieu.

Op 20 augustus is er een tweede ‘Dag van het zwerfvuil’ gepland op het Heldenplein in Heist. In juli en augustus blijft ook onze OBI team actief langs de Zeedijk en op evenementen. Schrik niet als ze u enkele vragen stellen betreffende netheid in Knokke-Heist, u wordt er zelfs voor beloond. Net zoals het hele Horizon Net team hebben zij ‘OOG voor afval’

Uw contacten: Horizon Net: Frank Lippens 050/47.24.40 frank.lippens@horizonnet.be

juni 2007 : Knokke-Heist start met grote inzamelactie voor taxussnoeisel

In heel wat tuinen treffen we taxus als sierstruik aan wegens zijn geschiktheid voor het vormsnoeien. De plant is bekend onder de naam taxus baccata of venijnboom; er bestaan ook nog andere taxussoorten en -variëteiten. Het jonge snoeisel bevat de stof baccatine, een afweerstof die de taxusplant zelf aanmaakt om nieuwe aangroei te beschermen tegen allerlei infecties en tegen vraat.

 • Baccatine kan ook voor andere doeleinden aangewend worden.
 • Baccatine vormt de grondstof voor de aanmaak van taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker.

--------------

Gratis afleveren en gratis zakken !

U kunt uw vers, zuiver en droog taxussnoeisel gratis afleveren op het recyclagepark van Knokke-Heist (Sluisstraat 82; naast de huisvuilverbrandingsinstallatie).
De gratis zakken hiervoor kunnen worden afgehaald op het recyclagepark of bij Horizon Net (Gemeenteplein 22).
Voor iedere m³ wordt er € 40 geschonken aan Kom op tegen Kanker.

--------------

Richtlijnen

 • De beste periode om uw taxushaag te snoeien is van juli tot eind september.
 • Het is belangrijk dat het snoeisel afkomstig is van taxusstruiken die jaarlijks gesnoeid worden. Als regel kan je stellen dat takken die langer zijn dan 30 cm weinig baccatine bevatten. We verzamelen enkel taxussnoeisel bestaande uit takjes met een maximale lengte van 30 cm.
 • Hoe verser het snoeisel, hoe beter. We vragen daarom uw snoeisel binnen 12 uur na snoeien af te leveren op het recyclagepark. Na enige tijd verdwijnt de baccatine immers uit het snoeisel.
 • Zorg er voor dat het snoeisel vers, zuiver en droog blijft.
 • Hoe zuiverder het snoeisel, het hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of een doek om uw snoeigroen op te vangen.
 • Voor het inzamelen worden gratis zakken ter beschikking gesteld. Die kunnen afgehaald worden op het recyclagepark of bij Horizon Net (Gemeenteplein 22).
 • Zorg er echter voor dat het snoeisel niet langer dan 6 uur opgestapeld ligt in de zak.
 • Breng het snoeisel in deze zakken naar de 1 m³ taxuscontainers op het recyclagepark.

mei 2007 : 'Ten Afval'-actie

> Meer informatie
> Inschrijven voor deze actie

december 2006 : Afvalkalenders 2007

Horizon Net wenst u en uw familie prettige feestdagen.

Zoals ieder jaar ontvangt u rond deze periode een nieuwe afvalkalender in uw brievenbus. Graag hadden wij u op enkele belangrijke wijzigingen attent gemaakt die met ingang van 2007 in voege gaan:

 • In de ORANJE en PAARSE zone is er in de maanden januari, februari, november en december enkel op vrijdag en enkel in de PARE weken ophaling van tuinafval. De andere maanden wekelijks enkel op vrijdag.
 • In de RODE zone is er gans het jaar door wekelijks inzameling van PMD op maandag.
 • In de RODE zone is er een extra inzameling voorzien van het restafval op 1 augustus.

Lees aandachtig uw afvalkalender, het staat vol met nuttige informatie.
U kunt steeds een extra kalender bekomen bij ons in de winkel.

Als inwoner of tweede verblijver kunt u ook steeds terecht op het RECYCLAGEPARK met uw selectief gesorteerd afval zoals tuinafval, PMD, glas, Grof Huisvuil, bouw- en sloopafval, afgedankte elektrische apparaten, Klein Gevaarlijk Afval en nog vele andere fracties.

31 augustus 2006: "Dag van het zwerfvuil" (winnaar van de wedstrijd)

Gisteren heeft Mvr. Jeannine Aerts een kist wijn mogen ontvangen uit de handen van schepen D. Despiegelaere.

Mvr. Aerts uit de Leopoldlaan had het dichtst het gewicht ingeschat van het ingezameld zwerfvuil dat stond tentoon gesteld op het Van Bunnenplein op 7 augustus. Ze schatte het gewicht op 607 kg en er werd 600 kg ingezameld.

Op de tweede plaats eindigde de 13 jarige Carmen Cuseuro uit Madrid (Spanje) die 638 kg had opgegeven. Er werden 91 formulieren ingediend.

27 juni 2006: Nog steeds net zoveel mooier

Knokke-Heist en Horizon Net leveren ook dit jaar een bijzondere inspanning rond communicatie naar de inwoners en de bezoekers van de gemeente toe.

De inwoners krijgen in de loop van deze week een uitgebreide brochure in de bus, waarin alle informatie over netheid en afval overzichtelijk wordt toegelicht.

Binnenkort volgt een viertalige brochure voor de kortverblijvers, waarin de essentie van het netheids- en afvalbeleid wordt toegelicht, aangevuld met een aantal kaarten, waarop de belangrijkste locaties aangeduid worden, zoals de betaalcontainers, de hondenhoekjes en de glascontainers. Deze folders worden bedeeld via de Immo’s, hotels, toeristische bureaus, OBI-mobiel, gemeentehuizen en de afvalwinkel van Horizon Net.

Naar de zomer toe wordt opnieuw een campagne gevoerd om iedereen in Knokke-Heist te wijzen op het belang van een doordachte afvalbeheersing.
De boodschap wordt verspreid via panelen en affiches op strategische plaatsen, stickers op de gemeentevoertuigen en panelen op de ophaalwagens. Daarnaast worden bierviltjes en onderleggers via de HORECA verspreid en kunnen inwoners en bezoekers een handige boodschappentas aanschaffen voor het symbolische bedrag van 1 Euro. Ook worden voorbeeldfiguren onder de kinderen beloond met een origineel strandtennis setje.

Ook Obi is terug van de partij en zal op evenementen en langs de Zeedijk de toeristen sensibiliseren. Er is zelfs dagelijks een verrassing voor de eerste 15 kinderen die de OBI-mobiel kunnen “spotten”.

Er zal in Heist zowel als in Knokke een “dag van het zwerfvuil” georganiseerd worden om de man in de straat te confronteren met de hoeveelheid zwerfvuil die dagelijks wordt ingezameld.

We rekenen op de pers om dit mooie initiatief te steunen en zo Knokke-Heist net zoveel mooier te maken.

Dag van het zwerfvuil

In het kader van de grootse netheidscampagne “Knokke-Heist NET zovel mooier” organiseert Horizon Net samen met de gemeente Knokke-Heist tweemaal een “Dag van het zwerfvuil”.

Het betreft hier een wedstrijd die als doel heeft de man in de straat te confronteren met de hoeveelheid zwerfvuil die dagelijks wordt ingezameld in de straten en op het strand van Knokke-Heist. Deze wedstrijd heeft plaats op maandag 24 juli op het Heldenplein in Heist en op maandag 7 augustus op het Van Bunnenplein in Knokke. De wedstrijd loopt telkens van 11u30 tot 17u00.

De wedstrijd bestaat erin om het gewicht te schatten van de inhoud van een container zwerfvuil ingezameld op één dag. De eerste twintig deelnemers krijgen een verrassing en de hoofdprijs bestaat uit een kratje kwaliteitswijn. Het wedstrijdreglement ligt ter inzage bij Horizon Net, Gemeenteplein 22 te Knokke-Heist.