De evolutie van het afval in Knokke-Heist

Met zijn allen hebben we:

Voor het zevende jaar op rij de te verbranden afvalberg verminderd. Van 237 kg/inw. in 2001 naar 156 kg/inw. restafval in 2008, een daling van maar liefst 34 %

Meer gerecycleerd.
De recyclagegraad is voor het derde jaar op rij gestegen en bedraagt nu 63,16 %.

Beter gerecycleerd.
Het niet recycleerbaar residu in de PMD zak is terug iets gedaald en bedroeg in 2008
15,69 %.

Beter gesorteerd.
Het ingezamelde tonnage kunststoffen, plastic folies en bloempotjes bedroeg in 2008
178 ton.

Nettere gemeente
Het zwerfvuil is terug gedaald met 34%

Knokke-Heist is zéér tevreden over de behaalde resultaten.
Daarom dankt ze ook de inwoners voor hun inzet en de geleverde inspanningen !


Grafieken


Download de cijfers in detail.